PURAGA, certifica que a carne vendida na que apareza o noso logotipo pertence a cabalos de pura raza galega criados de xeito tradicional.


O logotipo de Puraga no etiquetado das canais e productos cárnicos certifica que pertencen á animais de Pura raza Galega criados de xeito tradicional.


Tlf.: 638 566 860
Email: puraga@puraga.es

Cómo mercala

A compra de carne de autentica carne de poldro galego véndese sen intermediarios. Para adquirila debe porse en contacto directamente con algún dos nosos criadores.

Cada criador informarao dos medios de distribución, pago, etc que porá a sua disposición.

A calidade da carne ofertada polo criadores indicados nesta web está garantida por Puraga como entidade con competencia para a elaboración do rexistro xenealóxico para cabalos de pura raza galega.

CARNEDEPOTROGALLEGO.COM
Pazo de Quiáns, s.n
Sergude - Boqueixón